Paziņojums par AS “MADARA Cosmetics” publiskās akciju izsoles rezultātiem

News

Cosmetics / News 195 Views 0

| Source: Nasdaq Riga

multilang-release

Periods, kura laikā tika pieņemti izsoļu uzdevumi MADARA Cosmetics, AS akcijām noslēdzās 2017. gada 3. novembrī. Kopējais pieprasījums bija 255% no pārdošanai piedāvātajām 482,220 akcijām, vienas akcijas fiksētā cena – EUR 6.25. Tādēļ tika izmantota iedalīšanas pārsnieguma iespēja ar 48,222 akcijām un kopējais piedāvāto akciju skaits sasniedza 530,442 akcijas. Izsoles rezultāti ir apkopoti tabulā:

Uzņēmums MADARA Cosmetics, AS
Vērtspapīru ISIN kods LV0000101624
Izsoles periods 16.10.2017 – 03.11.2017
Norēķinu datums 09.11.2017
Pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Riga First North 10.11.2017
Izsolāmais akciju skaits 530 442 (480 220 +10% iedalīšanas pārsnieguma iespēja)
Pieprasītais akciju skaits 1 228 037
Pārdotais akciju skaits 530 442
Izsoles cena (EUR) 6.25

Iedalīšanas rezultātā MADARA Cosmetics, AS darbinieku iesniegtie izsoļu uzdevumi tika apmierināti pilnā apmērā un 88% no privātajiem ieguldītājiem (no to kopējā skaita) saņēma pilnu iedalījumu. Tas tika panākts demokrātiski iedalot 500 akcijas (EUR 3 125) privātajiem ieguldītājiem, kuri iesniedza darījumus ar apjomu, kas pārsniedza 500 akcijas. Kopējais privāto ieguldītāju iesniegto uzdevumu skaits pārsniedza 700, kuru iedalījums veido apmēram 26% no piedāvātā akciju apjoma. 

Pārējās akcijas tika piešķirtas institucionālajiem vai kvalificētajiem ieguldītājiem.

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+371 67 212 431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. NasdaqTallinn AS, Nasdaq Riga AS un AB Nasdaq Vilnius.

Comments